Jak nakupovat?

na webu Aukce obrazů

JAK NAKUPOVAT V AUKCI

V případě, že Vás zaujme některé dílo z naší aukce, můžete si ho fyzicky prohlédnout v předaukční výstavě, která bude pravidelně pořádána v prostorách naší galerie. Pokud chcete dražit, musíte se nejdříve zaregistrovat.

 


JAK SE REGISTROVAT ?

Registrace se provádí kliknutím na ikonu v levé části obrazovky, tlačítko REGISTRUJTE SE.

Pozor, Vaše heslo musí mít minimálně 8 znaků. Musí obsahovat jedno velké písmeno a jednu číslici.

Registrace je také možná přímo v naší galerii.

Poté, co bude Vaše registrace dokončena a schválena, budete se moci přihlásit k dražbě.

V případě jakýchkoliv nejasností, nás můžete kontaktovat na telefonu 777 1 22 333.

Kopii občanského průkazu nemusíte vkládat přes webové rozhraní, stačí vepsat číslo OP 

a poté bude OP ověřen fyzicky u nás v galerii při odběru vydražené položky.


 JAK DRAŽIT ?

Přihlašte se ke dražbě, tlačítko vpravo nahoře : Přihlášení.

Dražit lze 2 způsoby aktivní dražbou, nebo vložit limit:

- Aktivním dražením, se přihlásíte k aktuální aukční ceně tzn. každý jiný zájemce Vás svým příhozem může překonat. Je nutné tedy sledovat, v případě zájmu o dílo, zda je Vaše nabízená cena nejvyšší.

- Druhou možností dražby je nastavení limitu tzn. nastavit maximální částku, za kterou jste ochoten dílo zakoupit. Na tuto částku nastaveného limitu, systém automaticky přihazuje proti ostatním zájemcům. 

Pokud dojde k přihození v posledních 5 minutách, před plánovaným ukončením aukce, dojde k automatickému prodloužení konce aukce o dalších 5 minut a toto probíhá i při každém dalším příhozu. Dražitel tedy má dostatek času ke zvážení, zda svou nabídku bude zvyšovat. 

K dosažené ceně bude vždy připočteno 20% z konečné částky, jako odměna provozovatele aukce.

Příhozy a nastavení limitu jsou vždy závazné.

V případě, že Vaše nabídka je nejvyšší oproti ostatním zájemcům, vítězíte a získáte dražený předmět. Doporučujeme stránku pravidelně aktualizovat stiskem klávesy F5.

Dražitel má dle podmínek aukce povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.

Aukce jsou vedeny zcela transparentně, proto věříme, že k těmto situacím nebude docházet.

Vyhráli jste draženou položku? Gratulujeme!

Po ukončení dražby obdržíte výherní email s informacemi o možnostech platby za vydražené dílo. 

Vydražené obrazy lze zaslat přepravní společností, cena za 1 balík je 250,- Kč. ( Do formátu 70 x 50 cm ).

 

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás telefonicky případně emailem.